your true travel companion
Facebook   Twiter   RSS
Tours By Interest
Newsletter
   
 
Major Fairs & Festivals
Bihar
Sonepur Cattle Fair
 
Goa
Goa Carnival
 
Gujarat
International Kite Festival
Modhera Dance Festival
Bhavnath Fair
Chitra Vichitra Fair
Tarnetar Festival
Bhadrapad Ambaji Fair
Navratri Festival
Shamlaji Fair
Vautha Fair
Rann Utsav
 
Haryana
Jyotisar ( Kurukshetra)
Suraj Kund Crafts Mela
 
Himachal Pradesh
Kullu Dussehra Festival
 
Karnataka
Dasara Fair Mysore
Hampi Festival
 
Kerala
Guruvayoor
Sabrimala Pilgrimage
Thrissur Pooram
Madhya Pradesh
Khajuraho Dance Festival
Tansen Music Festival, Gwalior
 
Maharastra
Elephanta Festival
Ellora Festival
 
Punjab
Holla Mohalla - Anandpur Sahib
 
Rajasthan
Pushkar Camel Fair
Bikaner Camel Festival
Gangaur Festival ( Jaipur)
Ajmer Dargah ( Urs)
Elephant Festival (Jaipur)
Nagaur Fair
 
Tamil Nadu
Natyanjali Festival - Chidambaram
Mamallapuram Dance festival
 
Uttar Pradesh
Taj Mahotsav- Agra
Ganga Mahotsav
Bateshwar Fair (Near Agra)
 
Uttarakhand
Kumbha Mela Haridwar
International Yoga Week